Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozunk

Miért a mi óvodánkat válassza?

 "A legszebb hozomány a boldog gyerekkor."
Óvodánk 1970-től működik, a város észak-nyugati részén helyezkedik el. Nevelési alapelvünk: a gyermek személyiségéből, a legtermészetesebb megnyilvánulásaiból kiindulva, olyan szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkör megteremtése, melyben a gyerekeket szeretet és megbecsülés övezi. Pedagógiai munkánkat a gyerekek fő tevékenység formájára, a játékra és a mozgásra alapozva szervezzük. Kiemelt feladataink egyike az egészséges életmódra nevelés és a mozgásfejlesztés. Rendszeresen részt veszünk a város sportrendezvényein, kezdeményező és vezető szerepet vállalunk sportesemények lebonyolításában. A mozgásfejlesztéssel párhuzamosan az értelemfejlesztés játékos formában történő megvalósítása elengedhetetlen ahhoz, hogy a nagycsoportosaink iskolába lépésre alkalmassá váljanak. Gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, logopédus segíti munkánkat. Rendszeresen járunk könyvtárba, múzeumba, és a város által rendezett gyerek koncertekre és színházba. Részt veszünk gyermekrajz pályázatokon, vers- és mesemondó versenyeken. Óvodánkban arra törekszünk, hogy az ünnepek emelkedjenek ki az óvoda mindennapjaiból. Minden ünnepet egy hosszabb előkészület vezet be, amely lehetőséget biztosít az érzelmi átélésre.

Hagyományos ünnepeink:
- őszi terménykiállítás
- Mikulás
- Karácsony
- farsang
- Gergely-napi szalagkötés
- húsvét
- anyák napja
- évzáró.


A szülőkkel együtt szervezzük a farsangi Batyus bálunkat, ahol alkalom nyílik az oldottabb beszélgetésre, szórakozásra. Az eredményesebb együttnevelés érdekében a szülői közösség segítségével, továbbra is olyan tartalmas programokat igyekszünk szervezni, melyek erősítik az eredményesebb kapcsolat alakulását, keressük a jó megoldásokat a gyermekek érdekében. Nevelőtestületünket a szakma és a gyermekszeretet vezérli, és mindig a gyermek számára legjobb lehetőséget keressük. Büszkék vagyunk arra, hogy gyerekeink örömmel, szívesen járnak óvodába. 
 
 
Janák Nóra
Tagóvoda vezető

Legnépszerűbb foglalkozások az oviban

Bozsik Foci

Óvodánkban a gyermekek megismerkedhetnek a labdarúgás alapjaival.
A program célja fő célja, hogy a gyermekek játékos módon ismerhessék meg a mozgás örömét.
Heti egy alkalommal van a foglalkozás.
Félévente egyszer pedig egy fesztivál keretein belül, más óvodásokkal együtt élvezhetik a játékot.

Hit oktatás

Hitre való nevelés játékos formában, heti 1 alkalommal külön foglalkozásként.

Kölyök Atlétikai Program

Az atlétika, mint alapsportág szakágain keresztül elsősorban a minden sportágat meghatározó futás, ugrás, dobás mozgások helyes végrehajtásának elsajátítására törekszik. A foglalkozásokon és versenyeken az egyéni jelleg helyett a csapatszellem helyeződik előtérbe. A korszellemhez igazodó, változatos és színes eszközök, mozgásformák kerülnek alkalmazkodásra, igazodva a gyermekek megváltozott koncentrációs képességeihez. Értékelési rendszerében az egyszerűségre és az arányosságra törekszik. A feladatok sokszínűsége a legkülönbözőbb testi adottságú gyermekeknek is lehetőséget ad a sikerélményre.
A megszerzett alap képességek minden sportágban kamatoztathatók.
Óvodánkban heti 2 alkalommal van a külön foglalkozás.
6

Óvónéni

3

Dajka néni

1

Udvaros bácsi

50éve

a gyermekek nevelésében

3csoport

Korosztálynak megfelelően